Razem 0 PLN
Koszyk
»

Bezpieczeństwo danych

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności w sklepie www.zeliwnenaczynia.pl

 

Polityka prywatności sklepu ŻeliwneNaczynia.pl

Szanowni Państwo, Klienci sklepu www.zeliwnenaczynia.pl - uprzejmie prosimy pamiętać, że składając zamówienie na naszej platformie e-commerce, zgadzają się Państwo na zbieranie, przechowywanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów realizacji i obsługi zamówień. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak gdyby nie zdecydowali Państwo przekazać nam danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres dostawy towaru oraz nr telefonu i adres poczty elektronicznej – nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówień.

W każdej chwili i mają Państwo wgląd w swoje dane osobowe. Mogą też Państwo je dowolnie modyfikować lub usunąć je z wydzielonej do tego celu przestrzeni Państwa konta na naszej platformie względnie zlecić powyższe czynności obsłudze sklepu ŻeliwneNaczynia.pl. Zapewniamy, iż wszystkie przekazywane przez
Państwa dane służą nam wyłącznie do realizacji zamówień i czynności logistyczno-marketingowych.

 

I. Administrator danych osobowych sklepu ŻeliwneNaczynia.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO), który odpowiada za zapewnienie ich bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest firma właściciela sklepu:

"Nas Troje" Krystian Wawrzyczek
ul. Polna 3A/1
43-400 Cieszyn
NIP: 548-164-37-47
Regon 072338600

 

II. W jaki sposób zabezpieczane są dane Klientów sklepu www.zeliwnenaczynia.pl

Dostęp do Państwa danych osobowych ma wyłącznie właściciel firmy Nas Troje oraz osoby przez niego upoważnione do obsługi Klientów sklepu. Są to osoby, które podpisały, zgodnie z wymogami prawa, klauzulę poufności polityki bezpieczeństwa danych osobowych Klientów sklepu.

Uprzejmie informujemy, że zastosowano - zgodnie z wymogami prawa - szereg technicznych i organizacyjnych środków służących zabezpieczeniu Państwa danych osobowych. Poziom bezpieczeństwa jest stale monitorowany i podnoszony.

System IT ŻeliwneNaczynia.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Jakie dane osobowe automatycznie zbiera w trakcie składania zamówienia on-line system bądź w trakcie rozmowy telefonicznej obsługa sklepu www.zeliwnenaczynia.pl

A. Rejestracja

By móc zrealizować Państwa zamówienie, potrzebujemy następujących danych: 
- imię i nazwisko zamawiającego / osoby kontaktowej (gdy zamawia oddelegowany do tego celu pracownik firmy)
- adres dostawy towaru (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
- nr telefonu 
- adres poczty elektronicznej (potrzebny do przesłania nr listu przewozowego)
- nr NIP (w sytuacji, gdy zamawia firma i potrzebuje dowód sprzedaży w postaci faktury VAT)

Państwa dane wpisane w formularzu zamówienia w trakcie rejestracji bądź podane w mailu wysłanym do sklepu wględnie podane drogą telefoniczną są przetwarzane wyłącznie przez ŻeliwneNaczynia.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Zarejestrowany klient, po zalogowaniu, ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze sklepu ŻeliwneNaczynia.pl.

B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników); bardzo istotny dla obsługi sklepu – służy kontaktowi z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia, dookreślenia dostępności towaru, terminu jego dostarczenia oraz udzielenia ewentualnych, koniecznych do zrealizowania transakcji informacji.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o:

1. imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji – dane niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o:

1. imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji – dane niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Sklep internetowy www.zeliwnenaczynia.pl współpracuje z zewnętrznymi firmami – Logistyką firmy UPS Polska Sp. z o.o., DPD Polska oraz systemem płatności PayU S.A, którym przekazuje dane osobowe (na życzenie i za zgodą Klientów sklepu www.zeliwnenaczynia.pl, którzy decydując się na wysyłanie zamówień na podane w formularzu dane kontaktowe, zaakceptowali Regulamin sklepu i/lub życzą sobie dokonać płatności przez system PayU. Wyżej wymienione podmioty (UPS, DPD i PayU), przejmując obowiązki Administratora Danych Osobowych, przetwarzają Państwa dane w zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
a. UPS
b. DPD

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez ŻeliwneNaczynia.pl.pl.

ŻeliwneNaczynia.pl.pl współpracuje z operatorem płatności - PayU SA operatorem serwisu payu.pl
System Płatności PayU pobiera następujące dane teleadresowe: imię, nazwisko osoby składającej zamówienie, a będącej właścicielem karty płatniczej lub rachunku bankowego banków współpracujących z systemem PayU, bądź nazwa firmy, do której należy konto, czy karta płatnicza pozwalająca na dokonanie zapłaty on-line, ulica, numer lokalu bądź mieszkania czy domu, kod pocztowy oraz nazwa miejscowości. Sklep www.zeliwnenaczynia.pl, podpisując umowę z systemem PayU o świadczenie usług finansowych, zabezpieczył interesy Klientów, wybierając opcję Protected Payment, która gwarantuje Klientom bezpieczeństwo danych i weryfikację ich płatności dla wykluczenia transakcji o charakterze wyłudzeniowym. Klient, wybierając opcję płatności przez system PayU jest przekierowywany bezpośredni na stronę i do formularza płatności PayU, pomijając tym samym panel sklepu www.zeliwnenaczynia.pl, by transakcja została zawarta pomiędzy Klientem, a systemem PayU.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu ratalnego banku Santander Consumer Bank S.A. system sklepu ŻeliwneNaczynia.pl.pl kieruje Klienta bezpośrednio na stronę systemu ratalnego Santander Consumer Bank S.A. 
Sklep ŻeliwneNaczynia.pl.pl nie ma wglądu w dane wymagane przez Santander Consumer Bank S.A. do udzielenia Klientowi kredytu, a jest jedynie informowany o udzieleniu kredytu bądź jego odmowie.

 

IV. Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na strony sklepu ŻeliwneNaczynia.pl

A. ŻeliwneNaczynia.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta ŻeliwneNaczynia.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystają Państwo, łącząc się z ŻeliwneNaczynia.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, adresu IP dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na stronę sklepu ŻeliwneNaczynia.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji platformy e-commerce ŻeliwneNaczynia.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania użytkownikom stron i Klientom sklepu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów ŻeliwneNaczynia.pl

ŻeliwneNaczynia.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w ŻeliwneNaczynia.pl linki do innych stron internetowych. ŻeliwneNaczynia.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów, czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

 

VI. Udostępnianie Państwa danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, ŻeliwneNaczynia.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa ŻeliwneNaczynia.pl

ŻeliwneNaczynia.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania ŻeliwneNaczynia.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie ŻeliwneNaczynia.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.zeliwnenaczynia.pl/bezpieczenstwo-danych/

 

VIII. Kontakt

Z racji indywidualnego podejścia do każdego Klienta naszego sklepu, Jego preferencji i życzeń, ŻeliwneNaczynia.pl kontaktuje się z Klientami, korzystając, najczęściej, z podanego w formularzu numeru telefonu oraz adres e-mail.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 600 978 361 lub e-mail sklep@zeliwnenaczynia.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie mogą lub nie chcą zrobić tego Państwo samodzielnie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600 978 361 lub e-mailem - sklep@zeliwnenaczynia.pl

 

                                                                                                                                        Cieszyn 23 grudnia 2014 roku

zeliwnenaczynia.pl - szwedzkie garnki, brytfanna żeliwna, patelnie le creuset